Antal besökare: 59 014 st
Slätmossen Västra Samfällighetsförening

Att tänka på vid avflyttning/inflyttning

Samfällighetsavgifter

Avgifterna är inte personliga utan följer fastigheten och ska därför erläggas av den nya fastighetsägaren.

Mellanhavanden avseende samfällighetsavgifter skall regleras i köpebrevets likvidavräkning mellan gamla- och nya fastighetsägaren. Informera gärna fastighetsmäklaren. Uppgift om förfallna och ej förfallna samfällighetsavgifter lämnas av kassören.

Anmälan flyttning

Vid försäljning av fastigheten skall anmälan lämnas till kassören. Använd blankett för ägarbyte.

Till Dokument

Nyckel

Glöm inte att lämna nyckeln till gemensamt förråd till den nya fastighetsägaren.

Övrigt

En annan viktig sak är naturligtvis att se till att de handlingar/ritningar, skötselinstruktioner m.m. som rör huset lämnas till den nya fastighetsägaren.

Lekande barn i området. Tack för visad hänsyn!

Områdeskarta

More Reading:

www.cabaloshoes.com www.nilikinashoes.com www.nowitzkishoes.com www.schroedershoes.com www.kamanshoes.com