Antal besökare: 59 016 st
Slätmossen Västra Samfällighetsförening

Föreningsinfo

Inom området finns totalt 59 enskilda fastigheter. Dessa är av typen kedjehus (12 st.), parhus (14 st.) samt radhus (33 st.).

Husen och därtill hörande tomtmark ägs av de enskilda fastighetsägarna. Gator och vägar, parkområden, TV samt radhusgaragen ägs gemensamt via en samfällighet bestående av fastighetsägarna.

Området byggdes under åren 1981-1982.

Lekande barn i området. Tack för visad hänsyn!

Områdeskarta

More Reading:

www.cabaloshoes.com www.nilikinashoes.com www.nowitzkishoes.com www.schroedershoes.com www.kamanshoes.com