Antal besökare: 59 013 st
Slätmossen Västra Samfällighetsförening

Historik

Här kommer ett antal länkar om Slätmossen, områdets historia samt lite brödtext om mossens betydelse för ångloksdriften på Nynäsbanan i början av 1900-talet.

Hemsida från Svetur (turistorgan)

Hemsida från Svetur (turistorgan) där Slätmossen berörs då Slätmossen ligger utefter Sörmlandsleden. Den som vandrar Sörmlandsleden, eller tar en promenad längs Hälsans stig, får en glimt av dammarna längs vägen. Slätmossen har en spännande historia. Under första och andra världskriget bröts det torv i området. Fortfarande syns resterna av torvfåror i skogen.

http://www.svetur.se/sv/Haninge/products/166682/Slatmossens-naturpark/

Kommunen om Slätmossens naturpark

http://haninge.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/naturvard-och-parker/parkplan/slatmossens-naturpark/slatmossen_vattenrening.pdf

http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/naturvard-parker/parkplan/slatmossens-naturpark/

Det forna Slätmossen området

http://haninge.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/naturvard-och-parker/parkplan/slatmossens-naturpark/detfornaslatmossenomradet.pdf

Lekande barn i området. Tack för visad hänsyn!

Områdeskarta

More Reading:

www.cabaloshoes.com www.nilikinashoes.com www.nowitzkishoes.com www.schroedershoes.com www.kamanshoes.com