Antal besökare: 59 017 st
Slätmossen Västra Samfällighetsförening

Slätmossen

Namnet Slätmossen kommer troligen från att mossen uppfattades som slät, platt, utan uppstickande stenar, holmar eller träd.

En spännande del av Slätmossens historia är torvbrytningen under första och andra världskriget.

Torven användes främst för att driva loken på Nynäsbanan. Under och efter första världskriget steg stenkolet kraftigt i pris och man gjorde försök att hitta ersättningsbränsle till ångloken. På slätmossen mellan Handen och Jordbro bröt man torv som sedan med hjälp av två små fotogendrivna motorlok forslades till grustaget söder om Handens station.

Där hade SNJ (Stockholm - Nynäs-Järnvägs-aktiebolag) låtit uppföra en torvlada med en ficka för påfyllning av lokens tendrar. Torvbrytningen gick senare med förlust och lades ned 1925. Järnvägen för dessa små lok gick från Slätmossen på den promenadväg som idag passerar under motorvägen, genom mossen, där den startade och vidare öster upp förbi grusfotbollsplanen. Därefter passerade den även HSB området öster om oss, vidare över nuvarande gamla Nynäsvägen upp till Handens station som tidigare hette Nyvreten.

Under andra världskriget togs mossbrytningen upp igen. För transporten till Handens station användes nu gengasdrivna lastbilar. Förutom till ångloken användes torven denna gång även för uppvärmning av stationshus och andra fastigheter tillhörande järnvägen. Torvbrytningen upphörde för gott 1946.

Arbetslag vid en torvupptagningsmaskin vid Slätmossen mellan Handen och Jordbro från 1919.

Kommunen om Slätmossens naturpark, dess historia samt nuvarande betydelse


http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/naturvard-parker/parkplan/slatmossens-naturpark/

Lekande barn i området. Tack för visad hänsyn!

Områdeskarta

More Reading:

www.cabaloshoes.com www.nilikinashoes.com www.nowitzkishoes.com www.schroedershoes.com www.kamanshoes.com