Antal besökare: 59 011 st
Slätmossen Västra Samfällighetsförening

Områdesansvariga

Varje område har en områdesansvarig som ska se till att området är i ordning. Områdesansvariga verkar som en länk mellan boende och styrelsen och verkar dessutom som arbetsledare under städdagarna. Dessa personer utses på årsmötet.

Om det inför städdagen behövs material eller växter, t.ex. målarfärg, buskar eller blommor, så tar ni upp detta med områdesansvarig som skriver ner allt och vidarebefordrar detta till markansvarig.

Det är också områdesansvariga som ser till att det löpande underhållet av gräsmattor mellan vår- och höststäddagarna sköts genom att fördela arbetet mellan alla i området.

Lekande barn i området. Tack för visad hänsyn!

Områdeskarta

More Reading:

www.cabaloshoes.com www.nilikinashoes.com www.nowitzkishoes.com www.schroedershoes.com www.kamanshoes.com