Antal besökare: 59 018 st
Slätmossen Västra Samfällighetsförening

Skötsel

I det gemensamma förrådet finns bland annat trädgårdsutrustning, en mindre stege, motorgräsklippare och en vertikalskärare. Alla har tillgång till förrådet via egen nyckel. En grundregel är dock att utrustningen skall lämnas tillbaka i det skick som man själv vill att den skall vara när man lånar den. Är något defekt så tala om det för styrelsen.

För att få ett så vackert och välskött område som möjligt är det viktigt att alla under året hjälps åt med att sköta våra gemensamma anläggningar.

Vinterunderhåll, plogning och sandning, sköts av en av föreningen anlitad entreprenör.

Skötselråd för gemensamma maskiner

Gör rent trimmer och gräsklippare (även på undersidan) efter användandet. Det går bra att spola med vatten. Om något går sönder och du inte kan laga det, kontakta någon i styrelsen så den kan åtgärda felet.

Skötselkrav för samfälld ”lånad” mark

Det är faktiskt så att ni under åren tillåtit er att ”förstora” tomten, sköta den och i många fall förbättrat och förskönat den. Det är inte din tomt för det, den tillhör samfälld mark, och hanteras som sådan vid behov.

Har du ”tagit till dig” samfälld mark har du skyldighet att sköta den efter de regler som finns i anläggningsbeslutet.

Ex 1. Ska det finnas en häck, så sköter du om den

Ex 2. Träd, även planterade träd, sköts som egna enligt anläggningsbeslutet

Staket, häckar eller byggnationer får inte omringa andra ytor än egen tomt, om inte annat har avtalats med samfälligheten. Principen som ska gälla är att inhägnad inte får begränsa sikten i den s.k. sikttriangeln, eller annan medlems möjlighet till framkomlighet.

Här visar vi en fastighet (Vallavägen 108) och förklarar lite.

Lekande barn i området. Tack för visad hänsyn!

Områdeskarta

More Reading:

www.cabaloshoes.com www.nilikinashoes.com www.nowitzkishoes.com www.schroedershoes.com www.kamanshoes.com