Antal besökare: 59 012 st
Slätmossen Västra Samfällighetsförening

Städdagar

Under året genomförs två städdagar, en på våren och en på hösten. Vårstädning sker lördagen vecka 18 och höststädning lördag vecka 42.

Under städdagarna städas hela området, ny- och omplanteringar sker vid behov och underhåll sker av de gemensamma byggnaderna/redskapen.

Samling sker vid förrådet vid vändplan Vv. 84-86 kl. 09:00 för genomgång av de arbetsuppgifter som är aktuella.

Vårstädning

 • Gräsmattor krattas.
 • Rabatter rensas. Träd och buskar ansas.
 • Blomlådor ställs ut på gångväg och planteras
 • Garage städas ur.
 • Garagedörrar justeras och repareras om nödvändigt.
 • Alla trädetaljer (lekredskap, staket m m) inoljas och repareras där så krävs.
 • Parkeringsplatser sopas (se till att så många bilar som möjligt flyttas).

Höststädning

 • Gräsmattor krattas.
 • Rabatter, blomlådor rensas. Träd och buskar ansas.
 • Blomlådor ställs undan så plogbilen kommer förbi
 • Garage städas ur.
 • Garagedörrar justeras och repareras om nödvändigt.
 • Alla trädetaljer (lekredskap, staket m m) inoljas och repareras där så krävs.
 • Parkeringsplatser sopas (se till att så många bilar som möjligt flyttas).

Container

Containrar kommer att beställas till varje städdag. Dessa är endast till för trädgårdsavfall såsom gräs, löv, grenar mm. Är du osäker så kontakta styrelsen först. Vill man kasta eget trädgårdsavfall i containern så går det bra att göra efter det att alla samfällda utrymmen är klara och i mån av plats.

Hamnar annat än trädgårdsavfall i containern så klassas innehållet som blandavfall vilket är mer än dubbelt så dyrt att tippa!

Förhinder

Den som inte har möjlighet att delta just den aktuella dagen, kan efter överenskommelse med områdesansvarig, innan den aktuella städdagen, uträtta sin del vid annat tillfälle. Den som inte alls kan delta skall meddela någon styrelseledamot detta i förväg.

Lekande barn i området. Tack för visad hänsyn!

Områdeskarta

More Reading:

www.cabaloshoes.com www.nilikinashoes.com www.nowitzkishoes.com www.schroedershoes.com www.kamanshoes.com