Antal besökare: 59 025 st
Slätmossen Västra Samfällighetsförening

Vårt område

Samfälligheten gemensamma områden är uppdelade i sju städområden inom vilka det finns en områdesansvarig i varje område.

Det är värdefullt om alla försöker bevara, helst öka, fastigheternas marknadsvärde. Ett villkor för att åstadkomma det är att området ser snyggt och rent ut. Därför behövs allas hjälp.

Lekande barn i området. Tack för visad hänsyn!

Områdeskarta

More Reading:

www.cabaloshoes.com www.nilikinashoes.com www.nowitzkishoes.com www.schroedershoes.com www.kamanshoes.com